Prace ziemne

Nasza firma świadczy szeroki zakres prac związanych z robotami ziemnymi.

Wykonujemy między innymi:

• Wykopy wąsko i szeroko przestrzenne wraz z wywozem urobku

• Makro i niwelacje terenu

• Profilowanie ternu

• Przygotowanie terenów pod inwestycje

• Karczowanie terenów

• Nasypy z gruntu

• Humusowanie terenu

• Umocnienia skarp i nasypów


Brukarstwo

Solidne brukarstwo to nie tylko dokładne położenie kostki, ale przede wszystkim profesjonalnie wykonane podłoże brukarskie. Świadczymy usługi brukarskie dla inwestorów indywidualnych jak i dużych firm. Dołączając do grona naszych klientów otrzymujesz fachowe wykonanie zleconej pracy!

Usługi brukarskie:

• Układanie kostki brukowej betonowej i granitowej (chodniki, podjazdy, ścieżki, schody, parkingi)

• Układanie płyt parkingowych i ażurowych

• Opaski wokół budynków

• Układanie obrzeży, krawężników i palisad

• Budowa murków kamiennych i murów oporowych


Kanalizacje i melioracje

Żadna budowa nie obędzie się bez prawidłowego odprowadzenia wód opadowych oraz gruntowych. Nasza firma posiada szerokie doświadczenie w zakresie prac kanalizacyjnych oraz melioracyjnych, dzięki czemu wiemy jak poradzić sobie nawet z najbardziej podmokłym terenem.

W swojej ofercie wykonujemy:

• kanalizacje sanitarne oraz deszczowe

• drenaże i odwodnienia

• montaż osadników oraz separatorów

• regulacje i umocnienia potoków

• zbiorniki retencyjne oraz p.poż.

• itp.


Roboty budowlane

W związku z budowlanym profilem działalności firmy świadczymy szeroki zakres usług budowlanych.

Oferowane przez nas usługi obejmują między innymi:

• Prace przygotowawcze przed budową obiektu

• Prace związane ze wznoszeniem budynków: płyty fundamentowe, fundamenty itp

• Mury oporowe betonowe, z palisad, kosze siatkowo-kamienne

• Wznoszenie elementów małej architektury