Nasza firma świadczy szeroki zakres prac związanych z robotami ziemnymi.

Wykonujemy między innymi:

• Wykopy wąsko i szeroko przestrzenne wraz z wywozem urobku

• Makro i niwelacje terenu

• Profilowanie ternu

• Przygotowanie terenów pod inwestycje

• Karczowanie terenów

• Nasypy z gruntu

• Humusowanie terenu

• Umocnienia skarp i nasypów