W związku z budowlanym profilem działalności firmy świadczymy szeroki zakres usług budowlanych.

Oferowane przez nas usługi obejmują między innymi:

• Prace przygotowawcze przed budową obiektu

• Prace związane ze wznoszeniem budynków: płyty fundamentowe, fundamenty itp

• Mury oporowe betonowe, z palisad, kosze siatkowo-kamienne

• Wznoszenie elementów małej architektury